Tiener+Club


De Tiener+Club is er voor alle eerste- en tweedeklassers van de middelbare school. Eens in de maand komen we op vrijdag vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur bij elkaar in De Veste.
Iedere clubavond staat een thema centraal waarin het gaat over de dingen die ons bezighouden. Onderwerpen die gaan over bijvoorbeeld school, tijdsbesteding, geloven, vrienden en kerk. We wisselen ervaringen uit en doen actieve spellen. Kortom: de tienerclub daar wil je gewoon bij zijn!
Lees meer