De kerk van vandaag en morgen

Verslag van het debat met Kardinaal Simonis op 30 januari 2007

Het eerste Hillegondadebat werd op dinsdag 30 januari 2007 gehouden met kardinaal Simonis. Het onderwerp was: de kerk van vandaag én morgen. Aan de hand van een vijftal bijbelpassages sprak de kardinaal over het wezen van de kerk in de huidige samenleving. Naast de oecumene, de eucharistie en de Reformatie kwam de groeiende vraag naar buitenkerkelijke spiritualiteit aan de orde. Kardinaal Simonis nam met name over dit laatste duidelijk stelling: "Spiritualiteit lijkt tegenwoordig overal los verkrijgbaar, hele boekwinkels liggen er vol mee. 'Zolang het maar werkt' of 'zolang je er maar prettig bij voelt' is de maatstaf geworden. Deze benadering berust echter op een totaal verkeerde opvatting; spiritualiteit is, als komende van Spiritus, de Heilige Geest, juist nooit los verkrijgbaar. Echte spiritualiteit is geen individuele spiritualiteit, maar kerkelijke spiritualiteit." Volgens de kardinaal gaat het dan ook om het beleven van spiritualiteit binnen de gemeenschap van de kerk, in een omgeving van eensgezindheid en gemeenschappelijkheid. Dat men daar tegenwoordig minder behoefte aan lijkt te hebben, wijt de kardinaal aan een "gebrek aan commitment of trouw, typerend voor de huidige samenleving". Hij illustreerde dit aan de hand van een anekdote over het pausbezoek van Johannes Paulus II aan Nederland in 1985. "U komt een paar miljoen pausjes bezoeken", werd de paus destijds verteld, hiermee duidend op de grote pluriformiteit binnen de Nederlandse kerk. Eensgezindheid in plaats van pluriformiteit, spirituele gemeenschappelijkheid, dat is volgens de kardinaal het wezen van de kerk van vandaag én morgen.

De avond werd afgesloten met een Cantate van J.S. Bach, gespeeld en ingeleid door Aad van der Hoeven. Commitment was er deze dinsdag in de Hillegondakerk genoeg. De kerk zat nagenoeg vol en velen bleven nog lang napraten, geïnspireerd door de woorden van kardinaal Simonis en de discussie die zich na de pauze ontwikkelde.