Christelijke spiritualiteit

Verslag van het debat met Nico den Bok op 27 november 2007

Het onderwerp van deze avond was ‘mediteren kun je leren’. Dr. Nico den Bok nam zijn startpunt in de artikelenserie over soloreligieuzen en spiritualiteit van Jan Oegema in Trouw. Hij vroeg zich daarbij af op welke punten de christelijke spiritualiteit anders is dan de spiritualiteit van soloreligieuzen en hoever beide vormen met elkaar kunnen optrekken. In de christelijke spiritualiteit staat het persoonzijn van God centraal, zo stelde hij. In de christelijke spiritualiteit verdwijnt de mens niet in een onpersoonlijk Alles. De mens die mediteert, maakt zich leeg om zich daarna te laten vullen door de liefde van God. In tegenstelling tot andere vormen van spiritualiteit blijft het dus niet bij de leegte. Het komen tot de leegte is slechts een tussenstap, niet het einddoel. Christelijke spiritualiteit vraagt ook niet om het oplossen van het individu. Aan het ego kan wel een te grote rol worden toegekend.

Na de pauze lichtte Den Bok de aanwezigheidsoefening toe en was er ruimte voor het stellen van vragen. Tot slot improviseerde Aad van der Hoeven, de organist, op de naam van de lector.