Franciscaanse spiritualiteit


Waar traditionele kerken te kampen hebben met teruglopende ledenaantallen, mag spiritualiteit zich verheugen in een alsmaar groeiende populariteit. Naast allerlei nieuwe theorieën over levenskunst en ‘mindfulness’ zijn er de beproefde, in de kerkelijke traditie overgeleverde vormen van spiritualiteit. Eén ervan, de Franciscaanse spiritualiteit, waardoor ook de huidige paus Franciscus geïnspireerd wordt, stond in dit HillegondaDebat centraal. Voor Franciscus van Assisi kon spiritualiteit niet los worden gezien van praktisch handelen waarin de heiligheid van ons leven, van álle leven, kan opblinken.

Spreker tijdens deze avond was dr. Willem Marie Speelman. De theoloog en musicoloog Speelman is werkzaam bij het Franciscaans studiecentrum van de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is de auteur van ondermeer Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit (2010), Levende franciscaanse spiritualiteit. Een spirituele methode (2013) en Leven met Franciscus. Het goede leven in verhalen (2013). In dit HillegondaDebat ging hij op de vraag wat de Franciscaanse spiritualiteit precies behelst en welke betekenis zij heeft voor onze tijd.

De muzikale intermezzo's van deze avond werden verzorgd door Judith Mos (klarinet) en Laura Keuzenkamp (altviool). Zij speelden ondermeer een viertal duetten van Mozart.