Wat is het HillegondaDebat?

Op zoek naar mogelijkheden om de Hillegondakerk ten dienste te stellen van de wijk, werd in 2007 door een aantal studenten en de predikant van de kerkelijke gemeente besloten tot de oprichting van het HillegondaDebat. Dankzij hun initiatief worden er nu al voor het zevende jaar series debatavonden georganiseerd met bekende sprekers over actuele thema’s. Avonden die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor belangstellenden van binnen én buiten de kerk. Het was toen, en is nog altijd de overtuiging van de organisatie dat het monumentale kerkgebouw op de natuurlijke donk midden in Hillegersberg er niet uitsluitend staat om de christelijke gemeente op de zondagen te huisvesten, maar eveneens een ontmoetings- en bezinningsplaats wil zijn voor dit deel van de stad. Tevens willen we ons net als de gemeente bezinnen op ontwikkelingen die er in deze tijd gaande zijn en nodigen daarom een ieder uit om hierover op een doordeweekse avond met elkaar van gedachten te wisselen.

Tijdens de avonden, die gemiddeld eens in de twee maanden op een dinsdag- of donderdag worden georganiseerd, passeert een breed scala aan onderwerpen de revue, variërend van politiek tot economie, kunst tot literatuur en van filosofie tot theologie. Zo dachten we het afgelopen jaar na over het al dan niet bestaan van de vrije wil, de toekomst van Europa, de relatie tussen kunst en spiritualiteit, en de filosofische relevantie van de theologie van Paulus. De organisatie streeft ernaar om gedurende een seizoen zo veel mogelijk verschillende thema’s aan bod te laten komen, aansluitend bij de vragen en ontwikkelingen die op dat moment spelen. De afgelopen jaren hebben dan ook talloze bekende personen met uiteenlopende achtergronden een bijdrage aan het HillegondaDebat willen leveren. Kardinaal Simonis, musicus Ton Koopman, politicus Jan Pronk, econoom Arnold Heertje, schrijver Willem Jan Otten, burgermeester Aboutaleb en filosoof Ad Verbrugge zijn slechts enkele voorbeelden van de bijna 40 sprekers die we tot nu toe hebben mogen verwelkomen.

De debatavonden, die overigens vrij toegankelijk zijn en waarvoor aanmelding niet nodig is, beginnen om 20:00 uur met een korte inleiding door de organisatie. Daarna krijgen de sprekers gelegenheid om het thema toe te lichten in de vorm van een voordracht van ongeveer een half uur. Na de pauze gaan zij in gesprek met de aanwezigen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en met de spreker(s) in discussie te gaan. De ambiance van de eeuwenoude Hillegondakerk, een tweetal kwalitatief-hoogstaande muzikale intermezzo’s en het napraten onder het genot van een hapje en drankje maken de avond compleet. Zowel de aanwezigen als de sprekers gaan doorgaans met een tevreden gevoel en vol nieuwe ideeën huiswaarts. We hopen u, als u nog geen vaste bezoeker bent, in het huidige en het komende seizoen te mogen ontmoeten.

Kijk voor meer informatie op debat.hillegondakerk.nl. U kunt op deze website terecht voor de onderwerpen, data en de locatie van de avonden en zich tevens aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de aankomende debatten. Voor vragen of opmerkingen, alsmede suggesties voor nieuwe thema’s en sprekers, kunt u ons bereiken via hillegondadebat@gmail.com.