Diaconaal Jaardoel 2017


Elk jaar steunen we als gemeente een goed doel, het zogenaamde jaardoel. De afgelopen jaren hebben we al verschillende organisaties financieel, door middel van collectes of het organiseren van activiteiten, ondersteund. Dit waren organisaties binnen en buiten Nederland. Enkele projecten in Nederland waren bijvoorbeeld Logeerhuis de Buren en het Leger des Heils. Ook hebben we projecten ondersteund waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, bijvoorbeeld Hans van Bokkem Foundation en Stichting Rusland Kinderhulp.
 
Dit seizoen ondersteunen we het werk van stichting Ontmoeting in Rotterdam. Stichting Ontmoeting is er voor vastgelopen mensen zoals dak en thuislozen. Zij worden door stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Stichting Ontmoeting helpt hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Meer info