Diaconaal Jaardoel 2017-2018


Elk jaar steunen we als gemeente een goed doel, het zogenaamde jaardoel. De afgelopen jaren hebben we al verschillende organisaties financieel, door middel van collectes of het organiseren van activiteiten, ondersteund. Dit waren organisaties binnen en buiten Nederland. Enkele projecten in Nederland waren bijvoorbeeld Logeerhuis de Buren en het Leger des Heils. Ook hebben we projecten ondersteund waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, bijvoorbeeld Hans van Bokkem Foundation en Stichting Rusland Kinderhulp.
 
House of Hope is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid. Honderden vrijwilligers en wijkbewoners zetten zich, onder leiding van een klein team professionals, in voor een betere wijk.
De buurthuizen van House of Hoepe in de Tarwewijk, Katendrecht en in de Beverwaard zijn gezellige en laagdrempelige ontmoetingspunten om het leven in de wijken aangenamer maken. ‘Meer leven in de wijk’ is de slogan. House of Hope is er voor alle wijkbewoners. Meer info