Diaconaal Jaardoel 2018-2019

Elk jaar steunen we als gemeente een goed doel, het zogenaamde diaconale jaardoel. De afgelopen jaren hebben we al verschillende organisaties financieel, door middel van collectes of het organiseren van activiteiten, ondersteund. Dit waren organisaties binnen en buiten Nederland. Enkele projecten in Nederland waren bijvoorbeeld Logeerhuis de Buren en het Leger des Heils. Ook hebben we projecten ondersteund waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, bijvoorbeeld Hans van Bokkem Foundation en Stichting Rusland Kinderhulp.
 
Het diaconale jaardoel van dit seizoen is inloophuis De Brug te Rotterdam Delfshaven. In inloophuis De Brug is er tijd, aandacht en respect voor iedereen. Het doel van het huis is om present te zijn in de wijk en een helper te zijn voor hen die geen helper hebben. Het is vooral een plek van ont-moeten, een plek waar men tot zichzelf kan komen en waar (bijna) niets moet. Vanuit het inloophuis wordt praktische en maatschappelijke hulp geboden, vooral aan hen die zich in een sociaal isolement bevinden of ergens anders geen aansluiting vinden. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals inloopochtenden, lunches en filmmiddagen. De medewerkers van De Brug werken vanuit een christelijke inspiratie. Mensen die graag eens willen praten over geloof en zingeving zijn op het juiste adres in De Brug.

Op Tweede Pinksterdag is er een sponsorloop gehouden om dit doel te steunen. Hieronder is een sfeerimpressie van deze loop.