De wijkgemeente Hillegondakerk te Rotterdam is op zoek naar
 
bijstand in het pastoraat voor ouderen (0.2 fte)
 
De wijkgemeente heeft een voltijds predikant. Voor het pastorale bezoekwerk aan ouderen, onder meer voor gemeenteleden die de diensten niet (meer) kunnen bezoeken, zoeken wij een predikant of emeritus-predikant die deze taak op zich wil nemen.
Het gaat om 0.2 fte, in de vorm van het verlenen van een opdracht tot het verrichten van structurele hulpdiensten. De ingangsdatum voor het verrichten van deze werkzaamheden wordt in onderling overleg bepaald.
Indien u interesse heeft voor het verrichten van deze werkzaamheden kunt u zich voor inlichtingen en voor het opvragen van het profiel van de functie en het profiel en het beleidsplan van de wijkgemeente wenden tot de scriba: scriba@hillegondakerk.nl. Uw sollicitatie in de vorm van een brief en cv ontvangen wij graag uiterlijk op 6 september 2019. Wij verzoeken u in uw sollicitatiebrief namen te noemen van referenten.

Download de vacaturetekst hier