Corona-maatregelen Hillegondakerk


Kerkdiensten
Zoals u bekend is, worden per 1 juni de maatregelen, die zijn afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, versoepeld. Ook als kerkelijke gemeente kunnen we voorzichtig meer ruimte bieden om op zondag weer samen te komen. Als kerkenraad hebben we nagedacht over wat dit voor onze gemeente betekent.
 
We kiezen nadrukkelijk voor een voorzichtige insteek. We willen niet de grens opzoeken van wat is toegestaan. Tegelijkertijd beseffen en merken we dat velen van ons erg uitzien naar het fysiek bijwonen van een dienst. Daarom heeft de kerkenraad het onderstaande besloten met betrekking tot de zondagse erediensten vanaf zondag 7 juni. 
  • Tijdens de ochtenddiensten kunnen we met maximaal 30 personen samen komen. Dit is inclusief de predikant, koster, organist en ambtelijke vertegenwoordiging. Er moet minimaal 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehanteerd. De ochtenddiensten blijven daarnaast ook uitgezonden worden via kerkdienstgemist en youtube. 
  • Er wordt geen crèche en kindernevendienst georganiseerd.
  • Gemeentezang is helaas niet mogelijk, omdat er momenteel nog veel onduidelijkheid is over grotere kans op besmetting bij zingen. Hierin volgen we het advies van de landelijke PKN. Er komt een alternatieve invulling van de gemeentezang;
  • We hanteren de algemene RIVM-voorschriften als uitgangspunt. Dit betekent o.a. thuisblijven bij klachten;
  • Indien u in de bekende risicogroep valt, u 70 jaar of ouder bent en/of last hebt van risico verhogende lichamelijke klachten vragen wij u voorzichtig om te gaan met een bezoek aan een kerkdienst. 
  • De middagdiensten kunnen alleen online worden beluisterd via kerkdienstgemist of bekeken via youtube. 

Bijwonen van de kerkdienst in de maand juni
Er is ruimte voor maximaal 30 gemeenteleden om de kerkdienst bij te wonen. Van deze 30 plekken worden 25 worden aangeboden via eventbrite: http://www.hillegondakerk.nl/tickets. Voor de maand juni is de boekingssite zo ingericht dat men wordt gevraagd maar één van de vier diensten in juni te bezoeken.
De overige 5 kaarten zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om digitaal een kaartje te bestellen, zij kunnen telefonisch contact opnemen met de koster (06 – 229 13 887) tot zaterdag 20:00 uur. 

We hebben een gebruiksplan opgesteld, deze is te vinden via http://www.hillegondakerk.nl/gebruiksplan. Als u van plan bent de dienst te bezoeken verzoeken we u deze goed door te nemen.
 
We gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zijn of haar gezondheid en de gezondheid van anderen. 
 
Eind juni nemen we als kerkenraad een besluit over de situatie vanaf 1 juli, op basis van de ervaringen van de diensten in juni. We beseffen dat we met bovenstaande insteek nog ver verwijderd zijn van een ‘normale’ dienst. Het niet kunnen zingen voelt onnatuurlijk, de 1,5 meter zorgt letterlijk voor een afstandelijk karakter. We hopen dat dit een opmaat gaat zijn voor het breder bijwonen van de diensten. 

Bezinningsmoment
Deze tijd vraagt in het bijzonder om rust en bezinning. Daarom wordt elke woensdagmorgen om 9.00 uur een kort meditatief moment uitgezonden via kerkdienstgemist.

Online kerkdienst
U kunt de kerkdienst meeluisteren via kerkdienstgemist of kijken via youtube
Denkt u bij het online luisteren of kijken van de diensten nog aan het volgende:
  • Gelieve de pagina van kerkdienstgemist niet te vaak herladen bij een onderbreking in de uitzending. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens. 
  • Gebruik één beeldscherm per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos belast. 

Collecte tijdens de online dienst
De inzameling van de gaven kunt u online doen. Kies voor de knop: Gift/Donatie. Vul op de volgende pagina in hoeveel u voor de kerk en hoeveel u voor diaconie wilt geven. De betaling gebeurt via iDeal.

Overige activiteiten
In verband met de verscherpte maatregelen van het kabinet gaan alle gemeentelijke activiteiten niet door. Hieronder vallen alle ouderenkringen, catechese en het clubwerk.
Voor een aantal activiteiten wordt gekeken naar een invulling op afstond. Hierover wordt de betreffende doelgroep geïnformeerd. 

Bijbelkringen
Voor de Bijbelkringen wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Hierover worden de kringleiders apart geïnformeerd.

(Ouderen)pastoraat
Het (ouderen)pastoraat wordt door ds. Reijm, ds. Van Vuuren en de wijkouderlingen vooral telefonisch vormgegeven. Bezoeken aan huis worden vermeden. Wilt u een gesprek of heeft u nog vragen, neem dan contact met hen op. u niet om contact met hen of uw wijkouderling op te nemen.

Tot slot
Laten we in deze tijd elkaar niet uit het oog verliezen. We zijn blij dat de verbondenheid in de gemeente, ook in deze tijd van beperkte mogelijkheden tot persoonlijke ontmoeting, toch vorm krijgt. De kerkenraad roept u van harte op ook de komende tijd naar elkaar om te zien!