Corona-maatregelen Hillegondakerk


Kerkdiensten
Naar aanleiding van de maatregelen die zondag 15 maart zijn genomen, heeft de kerkenraad het volgende besloten: 
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die het kabinet op 12 maart jl. heeft genomen om
de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft het moderamen het volgende besloten
t.a.v. de zondagse erediensten.

Tot en met eind maart vinden beide zondagse diensten in klein verband plaats (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de predikant). Alleen de predikant, organist, koster en een kleine delegatie van dekerkenraad zijn aanwezig. De diensten worden ook online uitgezonden via de website van onze gemeente. Zo kunt u de diensten mee beleven: rechtstreeks of op een later moment. En blijven we met elkaar vebonden als gemeente.

Per week bepalen we op basis van de beschikbaarheid van predikanten welke diensten doorgaan. Hierover ontvangt u informatie, o.a. via de website van onze gemeente. 

Bezinningsmoment
Deze tijd vraagt in het bijzonder om rust en bezinning. Daarom wordt vanaf a.s. woensdag 18 maart elke woensdagmorgen om 9.00 uur een kort meditatief moment uitgezonden via kerkdienstgemist.

Online luisteren
Denkt u bij het online luisteren van de diensten nog aan het volgende:
  • Gelieve de pagina van kerkdienstgemist niet te vaak herladen bij een onderbreking in de uitzending. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens. 
  • Gebruik één beeldscherm per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos belast.
Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk mensen kerkdiensten online kunnen meebeleven. 

Collecte tijdens de online dienst
De inzameling van de gaven kunt u online doen. Kies voor de knop: Gift/Donatie. Vul op de volgende pagina in hoeveel u voor de kerk en hoeveel u voor diaconie wilt geven. De betaling gebeurt via iDeal.

Overige activiteiten
In verband met de verscherpte maatregelen van het kabinet gaan alle gemeentelijke activiteiten t/m 6 april niet door. Hieronder vallen het Hillegondadebat van 31 maart, de paasviering van de HVD op 8 april en alle ouderenkringen, catechese en het clubwerk.

Voor een aantal activiteiten wordt gekeken naar een invulling op afstond. Hierover wordt de betreffende doelgroep geïnformeerd. 

Bijbelkringen
Voor de Bijbelkringen wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Hierover worden de kringleiders apart geïnformeerd.

(Ouderen)pastoraat
Het (ouderen)pastoraat wordt door ds. Reijm, ds. Van Vuuren en de wijkouderlingen vooral telefonisch vormgegeven. Bezoeken aan huis worden vermeden. Wilt u een gesprek of heeft u nog vragen, neem dan contact met hen op. u niet om contact met hen of uw wijkouderling op te nemen.

Tot slot
Laten we in deze tijd elkaar niet uit het oog verliezen. We zijn blij dat de verbondenheid in de gemeente, ook in deze tijd van beperkte mogelijkheden tot persoonlijke ontmoeting, toch vorm krijgt. De kerkenraad roept u van harte op ook de komende tijd naar elkaar om te zien!