Corona-maatregelen Hillegondakerk

Morgendiensrten
Door de versoepelingen rondom het coronavirus is het mogelijk om zestig bezoekers te ontvangen tijdens de zondagse ochtenddiensten. In verband met het toewijzen van uw zitplaats, dient u zich aan te melden via http://www.hillegondakerk.nl/tickets. Indien u niet in staat bent zich digitaal aan te melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de koster. We proberen zoveel als mogelijk leden van één huishouden bij elkaar te laten zitten. Dit kunnen we gezien de ruimte in de kerk niet altijd garanderen. Nog steeds dient u anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Als u een dienst wilt bezoeken, vragen wij u vooraf het gebruiksplan te lezen, dat hier kunt vinden.
 
Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Wel zullen er in de kerk twee tot vier zangers op gepaste afstand namens de gemeente zingen.
 
Er is weer crèche en kindernevendienst. Fijn dat hierdoor ook weer kinderen in de kerk kunnen zijn. Kinderen hoeven volgens de richtlijnen geen anderhalve meter afstand tot volwassenen te houden.
 
Middagdiensten
Omdat het tweemaal toelaten van gemeenteleden veel extra handelingen met zich meebrengt, qua logistiek en het schoonmaken van de kerk, blijven de middagdiensten nog in minimale bezetting plaatsvinden. We weten echter dat er gemeenteleden zijn die alleen in staat zijn om de middagdiensten te bezoeken. Zij die de middagdienst willen bezoeken, kunnen zich melden bij de koster, zodat we kunnen proberen dit bij uitzondering voor hen mogelijk te maken.
 
Kerkdiensten online beluisteren
U kunt de kerkdienst meeluisteren via kerkdienstgemist.nl of kijken via YouTube. Denkt u bij het online luisteren of kijken van de diensten nog aan het volgende:
  • Herlaad de pagina van kerkdienstgemist.nl niet te vaak bij een onderbreking in de uitzending. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens.
  • Gebruik één beeldscherm per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos belast.
 
Collecte tijdens de diensten
Tijdens de dienst wordt geen collecte gehouden. U kunt uw gave digitaal overmaken. Kies hiervoor de knop: Gift/Donatie. De betaling gaat via iDeal.
 
Bezoekwerk ouderlingen
Het bezoekwerk aan huis door ouderlingen en bezoekbroeders en –zusters gaat weer van start. Voorwaarde is dat zowel de ouderling als het gemeentelid dit wenselijk achten, en beiden in goede gezondheid verkeren. Er worden geen onverwachte bezoeken gebracht, maar altijd volgens afspraak. Tijdens het bezoek worden uiteraard de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht genomen (geen handen geven, 1,5 meter afstand houden, etc.).