KindernevendienstVoor wie:                      kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 5
Wanneer:                      zondagmorgen tijdens de preek
Contactpersoon:            Irene de Jong (irenedevos22@hotmail.com)
 
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 9 jaar (basisschoolgroepen 1 t/m 5). De kinderen gaan naar de kindernevendienst na de schriftlezing en komen voor de zegen weer terug in de kerk.
De kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 3 gaan naar de Veste, de kinderen van de groepen 4 en 5 gaan naar een lokaal van de Emmaschool. Op de derde zondag van de maand blijft de oudste groep in de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en werken de kinderen aan een knutselwerkje of wordt er een spel gedaan om het verhaal te verwerken. Ook bidden we met elkaar. Als kindernevendienst hebben we een adoptiekind. Elke zondag zamelen we daar geld voor in. We vragen de kinderen dus om elke zondag een kleine bijdrage mee te nemen.
 
Startactiviteit:
Datum: 21 september 13 uur.
Op 21 september gaan we met elkaar naar Plaswijckpark. Om 13:00 uur verzamelen we voor de ingang van het park. De kinderen moeten dan gegeten hebben. Wij zorgen voor wat te drinken tijdens het spelen. Aan het einde van de middag wandelen we met elkaar naar de Speeltuin 110 Morgen waar de gemeenteactiviteit plaatsvindt. Aanmelden bij Irene de Jong. Kosten € 5,- per kind. Als het kind een abonnement heeft op Plaswijckpark en deze meeneemt, is het uitje gratis.

 

Sfeerimpressie

       


 
agenda
17 apr -
24 apr -
15 mei -