Jongerenclub 'on the hill'

De jongerenclub is voor alle jongeren die in de 3e klas of hoger zitten van de middelbare school. Vind je het leuk om eens mee te kijken? Kom gerust langs. Je bent van harte welkom! We organiseren verschillende activiteiten:

  • Een keer per maand op zondagavond komen we bij elkaar voor een thema avond. Op deze avonden praten we over: wat je belangrijk vindt in je leven; wat betekent geloven voor jou? hoe geef je dat vorm in de wereld om je heen?
  • Om de zes weken organiseren we op vrijdagavond een leuke activiteit, zoals bowlen, schaatsen, glowgolf, film kijken of naar een escape room. 
  • Twee keer per jaar organiseren we een jongerendienst op zondagochtend in de Hillegondakerk. De dienst wordt voorbereid door jongeren en de dominee. Onze eigen jongerenband begeleidt deze dienst!
 

Belangrijke data

  • 12 april: activiteit
  • 5 mei: thema avond
  • 17-19 mei: weekend