Tiener+Club

(Doelgroep: Klas 1 en 2 voortgezet onderwijs)


De Tiener+Club is er voor alle eerste- en tweedeklassers van de middelbare school. Eens in de maand komen we op vrijdag vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur bij elkaar in De Veste.
Iedere clubavond staat een thema centraal waarin het gaat over de dingen die ons bezighouden, bijvoorbeeld over school, tijdsbesteding, geloven, vrienden en kerk. We wisselen ervaringen uit en doen actieve spellen.

Van harte welkom bij de Tiener+Club, ook als je nog niet eerder bent geweest. Neem gerust vrienden mee naar de avonden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via e-mail.