Diensten en bijeenkomsten met Kerst en Oud en Nieuw


Dinsdag 24 december
Festival of Lessons and Carols
Start: 20.30 uur
Speciaal voor expats een Engelstalige dienst met bekende Engelse liederen.
m.m.v. een projectkoor

Dinsdag 24 december
Kerstnachtdienst
Start: 23.00 uur  ds. J.H. Reijm

Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
10.00 uur  ds. J.H. Reijm
m.m.v. kinderkoor Hillegondakerk

Donderdag 25 december
Tweede Kerstdag
10.00 uur  Kinderkerstfeest
We voeren samen een kerstspel op.
Na afloop is er koffie en warme chocolademelk

Dinsdag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur ds. J.H. Reijm

Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
10.00 uur ds. J.H. Reijm
Na de dienst is er een kopje koffie/thee en gelegenheid voor nieuwjaarswensen.


Maandag 13 januari 
Nieuwjaarsreceptie
vanaf 19.30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, Rotterdam-Zevenkamp
Thema: Hoop
Muziek: Terence Pasman, Lourens de Jong, Ivo Schols en Emil Deijl

programma:
19:30 – 20:00 Inloop met koffie/thee
20:00 – 20:05 Welkom en opening door Emil Deijl
20:05 – 20:15 Toespraak door Derk-Jan van der Kolk
20:15 – 20:20 Powerpointpresentatie met 2 slides van elke wijkgemeente
20:20 – 20:30 Tweede ronde koffie en een muzikaal intermezzo
20:30 – 20:35 Uitleg over thema “Hoop” en Wereldcafé door Jils Amesz
20:35 – 21:30 3 rondes van 8 minuten Wereldcafé + afsluiting “zinnen aanboom hangen”. Na de afsluiting muzikaal intermezzo.
21:30 – 22:00 Informeel samenzijn, bij het verlaten van de kerkzaal een muzikaal intermezzo.
Allemaal hartelijk welkom!