Jaardoel 2020-2021

Elk jaar steunen we als gemeente een goed doel, het zogenaamde diaconale jaardoel. De afgelopen jaren hebben we al verschillende organisaties financieel, door middel van collectes of het organiseren van activiteiten, ondersteund. Dit waren organisaties binnen en buiten Nederland. Enkele projecten in Nederland waren bijvoorbeeld Logeerhuis de Buren en het Leger des Heils. Ook hebben we projecten ondersteund waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, bijvoorbeeld Hans van Bokkem Foundation en Stichting Rusland Kinderhulp.

Dit jaar wordt vanuit onze gemeente het ZWO-project te Kenia ondersteund. Onder gezamenlijkheid van de Noordrandgemeenten is er het plan opgepakt om een project in Kenia te ondersteunen van de stichting Terry Child Support. Dit project van deze stichting heeft als doel om kwetsbare jongeren toe te rusten en hun weerbaarheid te vergroten. Voor dit ZWO-project (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) zal de komende jaren, dankzij diverse activiteiten, geld worden opgehaald door alle Noordrandgemeenten. Komend jaar zal er ook vanuit de diaconie van de Hillegondakerk extra aandacht aan worden besteed.