Zorg voor later


Al jaren groeien de zorgkosten veel harder dan de economie. Nederlanders hechten steeds meer waarde aan behoud van gezondheid en worden ook steeds ouder. Dat er iets moet gebeuren, is inmiddels wel tot de ziekenhuizen, verzekeraars en politici doorgedrongen. Maar wat moet er precies veranderen? Hoe kan de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg bewaakt blijven, terwijl het tegelijkertijd financieel beheersbaar wordt? Dergelijke vragen kunnen alleen beantwoord worden als helder is wat zorg geven en ontvangen nu eigenlijk betekent en wat het met ons doet. Het is deze vraag die centraal stond tijdens dit HillegondaDebat.

De afgelopen eeuwen is de kwaliteit van de medische wetenschap sterk verbeterd door de toepassing van techniek. De opkomst van de exacte wetenschap heeft mogelijk gemaakt dat de effectiviteit van behandelwijzen kon worden onderzocht. Hierdoor kon de doelmatigheid van medische ingrepen en therapieën worden vastgesteld. Ontwikkelingen als deze hebben geleid tot een moderne visie op de gezondheidszorg. Mede als gevolg van het individualisme wordt de zorgontvanger vandaag de dag bovendien steeds vaker als autonome zorgconsument beschouwd die zelfstandig zorg inkoopt. Principes van marktwerking worden toegepast om de kosten beheersbaar te houden. Tegelijkertijd zijn er ook kritische geluiden te horen: in hoeverre sluit de moderne medische wetenschap een meer holistische mensvisie uit? Welke negatieve gevolgen heeft de nadruk op de burger als consument van zorg voor de verhouding tussen zorgontvanger en zorggever? En sluiten aspecten als kwetsbaarheid en afhankelijkheid niet veel meer aan bij de weerbarstige wereld waarin wij leven?

Spreker tijdens de avond was Marius Buiting (1960). Buiting is directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ) en meer dan 25 jaar werkzaam als adviseur op het terrein van kwaliteit van zorg – onder meer bij het CBO en als president van de European Society for Quality in Healthcare (ESQH). Daarnaast heeft Buiting diverse maatschappelijke functies. Zo is hij lid van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht, het Nationaal Bestuur van De Zonnebloem en voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid. Marius Buiting is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.