Bijbelkringen

In onze gemeente zijn meerdere bijbelkringen die regelmatig bij elkaar komen. Tijdens de kringavond spreken we over ons geloof en over de bijbel. Zo leren gemeenteleden elkaar kennen en naar elkaar omzien.

Jaarthema
Het jaarthema voor komend seizoen is het oudtestamentische bijbelboek Rechters. De bijbelstudies sluiten aan bij de diensten die door de wijkpredikant geleid worden.

Samenstelling
De kringen zijn samengesteld uit ongeveer 10 gemeenteleden van verschillende generaties, kort of lang tot de gemeente behorend, mannen en vrouwen, praters en doeners. Kortom: een heel divers gezelschap. De samenstelling blijft drie seizoenen lang hetzelfde. Iedere kring heeft een kringleider en een coördinator.

Indeling van de avond
De kringavonden beginnen om 20.00 uur en stoppen rond 22.00 uur. Tijdens de kring introduceert de kringleider het thema van de avond en gaan de kringleden met elkaar in gesprek. Tijdens de avond is er ook ruimte voor meer informeel samenzijn en ontmoeting met elkaar.

Frequentie
Ongeveer eens per drie weken wordt een bijbelkring gehouden. De kringen komen op een doordeweekse avond bij elkaar, steeds op een vaste dag in de week. In totaal worden er 10 kringavonden per seizoen gehouden.

Locatie
De Bijbelkringen worden afwisselend bij de leden van een kring thuis gehouden. Niet bij ieder kringlid zal het mogelijk zijn om de groep te ontvangen, dan is er vast een ander kringlid bij wie meerdere avonden gehouden kunnen worden.

Meedoen met een kring?
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met ouderling Rien den Besten: kringwerk@hillegondakerk.nl.