Eredienst

Op zondag komen we als gemeente samen om 10.00 uur en 17.00 uur. Wij geloven dat Christus in de kerkdienst aanwezig is en door Zijn Woord tot ons spreekt. In de eredienst antwoordt de gemeente op het spreken van Christus in lied, gebed en in het geven van gaven.

In de ochtenddienst is er crèche voor de jongste kinderen en voor de kinderen van 4 tot en met 10 jaar oud is er kindernevendienst. Zowel in de ochtenddienst als in de middagdienst maken we gebruik van 'Het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk' (Liedboek 2013). In de ochtenddienst wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) en in de middagdienst uit de Herziene Statenvertaling. Ook wordt er in de middagdienst een psalm in de zogenaamde 'oude berijming' gezongen.

Behalve op zondag komen we samen als gemeente op: oudejaarsavond, nieuwjaarsdag, biddag voor gewas en arbeid, Hemelvaartsdag, dankdag voor gewas en arbeid. Op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag wordt er een gemeenteactiviteit georganiseerd. Op Tweede Kerstdag vindt het kinderkerstfeest plaats.