Eredienst

Op zondag komen we als gemeente samen om 10.00 uur en 17.00 uur. Wij geloven dat Christus in de kerkdienst aanwezig is en door Zijn Woord tot ons spreekt. In de eredienst antwoordt de gemeente op het spreken van Christus in lied, gebed en in het geven van gaven.

In de ochtenddienst is er crèche voor de jongste kinderen en voor de kinderen van 4 tot en met 10 jaar oud is er kindernevendienst. Zowel in de ochtenddienst als in de middagdienst maken we gebruik van 'Het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk' (Liedboek 2013). In de ochtenddienst wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) en in de middagdienst uit de Herziene Statenvertaling. Ook wordt er in de middagdienst een psalm in de zogenaamde 'oude berijming' gezongen.

Behalve op zondag komen we samen als gemeente op: oudejaarsavond, nieuwjaarsdag, biddag voor gewas en arbeid, Hemelvaartsdag, dankdag voor gewas en arbeid. Op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag wordt er een gemeenteactiviteit georganiseerd. Op Tweede Kerstdag vindt het kinderkerstfeest plaats.

Halftwaalfdiensten - algemene kerkenraad PKN Noordrand

Hiermee maken wij u attent op het feit dat de maandelijkse ‘Half-Twaalfdiensten’ uitgaande van de algemene kerkenraad PKN Noordrand weer van start gaan. Het is een lang bestaande traditie, elke derde zondag van de maand, 11.30 uur. Tijdens de vakantieperiode, de maanden juli en augustus is er geen dienst. Vaste voorganger is Maya Walburg en organist is Vincent de Ridder.

We hebben gemerkt dat na corona de gang er wat uitgegaan is en er minder mensen in de dienst zijn dan voorheen. Dat kan diverse redenen hebben, maar één ervan kan zijn dat u het ritme van de 3e zondag wat bent kwijtgeraakt. Vandaar dat wij u met dit bericht weer willen helpen herinneren. Mochten er andere oorzaken zijn die u met ons wilt delen, dan horen wij dat graag.

Ook willen wij hierbij een oproep te doen om twee of drie nieuwe mensen in de commissie te verwelkomen. Het is niet veel werk: hulp bij collecteren, liturgieën uitreiken, bloemen schikken, desgewenst de lezingen verzorgen en meedenken in de commissie. De huidige groep is te klein geworden en er komen teveel taken neer op te weinig mensen. De huidige commissie bestaat uit maar drie personen. Fijn als u mee wilt doen, u bent van harte welkom! Mail naar Emmtje63@kpnmail.nl inclusief uw telefoonnummer. We zullen u daarna zo snel mogelijk bellen.

Weet u welkom op alle derde zondagen van de maand! Met vriendelijke groeten, namens voorganger en commissie, Margreet Vlastuin