Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand

Op 28 februari 2007 vond in de Hillegondakerk de ondertekening van de akte van eenwording van een Hervormde gemeente en drie Gereformeerde kerken plaats en werd de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand een feit. De Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand bestaat uit zeven wijkgemeenten. Deze wijken beslaan een geografisch gebied. Iedere wijkgemeente heeft een (parttime/fulltime) predikant en een wijkkerkenraad. Afgevaardigden van deze kerkenraden vormen de Algemene Kerkenraad, die belast is met het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand. Vanuit de wijkkerkenraden hebben vertegenwoordigers zitting in de Classis.

De overige wijkgemeenten die tot de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand behoren, zijn: